MyGeng Karoks

Full Version: Syafeek IKhwan Juara World I-Sing
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sebagai seorang kawan, saya tumpang bangga dengan kejayaan terbesar Syafeek dalam bidang nyanyian. Beliau membuktikan bahawa beliau boleh berjaya jika usaha berterusan dilakukan. Bakat Syafeek sudah lama saya nampak dan beliau memang sangat talented. Bertubuh kecil namun kelantangan suaranya cukup luar biasa. Beliau juga pandai menyanyi dengan cukup versatile dan ada identiti tersendiri. Harapnya Syafeek akan terus menyinar dalam industri seni tanah air.  Smile

[Image: Syafeek%2BIkhwan%2BJuara%2BDunia%2BI-Sing3.jpeg]

[Image: Syafeek%2BIkhwan%2BJuara%2BDunia%2BI-Sing2.jpeg]

[Image: Syafeek%2BIkhwan%2BJuara%2BDunia%2BI-Sing%2B1.jpeg]

[Image: Syafeek%2BIkhwan%2BJuara%2BDunia%2BI-Sing4.jpeg]

[Image: Syafeek%2BIkhwan%2BJuara%2BDunia%2BI-Sing5.jpeg]

[Image: Syafeek%2BIkhwan%2BJuara%2BDunia%2BI-Sing6.jpeg]