MyGeng Karoks

Full Version: 1 Member 1 Rumah
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Selamat Datang ke Website Rasmi Kelab MyGengKaroks. Kepada semua ahli yang berdaftar, anda boleh membuka satu "Rumah" Khas untuk anda memperkenalkan diri dan menulis apa sahaja tentang diri anda. Saya cadangkan setiap ahli tidak membuka lebih daripada sebuah rumah ye. Selamat berdiskusi~  Blush