MyGeng Karoks

Full Version: Nama saya Osh
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Saya Osh. Tinggal di Taman Universiti Skudai. Umur tahun 2015 (31 Tahun). Suka menyanyi dan jalan-jalan cari makan. Buat warga MygengKaroks JB dah kenal saya. Buat yang nak berkenal-kenal leh masuk sini atau PM.. hehe.. Hope semua menyokong penubuhan website MyGengKaroks ini terutamanya bagi semua yang meminati bidang nyanyian. Semoga ada perkongsian bermanfaat daripada semua.